Uslovi korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su osnovna pravila kupovine u našoj Internet prodavnici.


Korišćenje Internet prodavnice

Korisnik prihvata korišćenje Internet prodavnice www.ap-sport.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisniku je strogo zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja Internet prodavnice. Ovakvo i svako drugo korišćenje koje nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.Cene na sajtu

Ukoliko je za artikal odobren promotivni internet popust, iskazan je i procentualno i brojčano, i odobren je samo za artikle naručene putem internet narudžbenice.Modaliteti plaćanja su: 

 • Pouzećem - u gotovini, prilikom preuzimanja naručene robe, (koja se uz fiskalni račun isporučuje na adresu kupca), službi CITY EXPRESS-a koja vrši isporuku robe. 
 • Virmanom - pravna lica nakon poslate Internet narudžbenice naknadno dobijaju predračun na osnovu koga vrše plaćanje.  
 • Robu naručenu preko naše Internet prodavnice možete platiti i podići u nekom od naših maloprodajnih objekata, gde možete iskoristiti dodatne mogućnosti plaćanja: čekovima gradjana, Dina, Visa, Diners, Master, Maestro i drugim podržanim karticama.


Isporuka robe

 • Rok isporuke je 1 - 4 dana.
 • Prilikom isporuke robe kupac dobija fiskalni račun.
 • Isporuka robe za firme vrši se nakon registrovanja uplate na računu prodavca 
  (plaćaju virmanski po predračunu koji dobijaju naknadno, nakon kreiranja narudžbenice i prilikom isporuke robe dobijaju račun-otpremnicu).
 • Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Isporuka izvan teritorije Republike Srbije trenutno nije moguća.


Cena prevoza

 • Ukoliko je vrednost naručene robe putem internet narudžbenice preko 3.000 dinara,
  troškove transporta snosi AP Sporting d.o.o.
 • Ukoliko je vrednost naručene robe putem internet narudžbenice manja od 3.000 dinara, 
  troškove prevoza u iznosu od 250 dinara plaća kupac.


Garancija

Garantni rok počinje danom prodaje artikla, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na artiklu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica, odnosno ako se ne pridržava garantnih uslova dobijenih uz artikal.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled primljenog artikla i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će artikal biti zamenjen.

Za sve artikle pod garancijom važe prava navedena u garantnom listu.

Pozitivni zakonski propisi osnov su za ostvarivanje svih prava vezanih za garancije.Postupak reklamacije

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Reklamacija prilikom isporuke - prijema robe
  Ukoliko se prilikom prijema naručene robe, konstatuje da je isporučeni artikal oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju.
  Davalac garancije će popraviti neispravni artikal, zameniti ga novim ili vratiti novac.
 2. Reklamacija u  garantnom roku - davalac garancije, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka artikala koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti neispravni artikal, zameniti ga novim ili vratiti novac.

  U ovom slučaju, kupac artikal šalje isključivo na adresu ovlašćenog servisa, upisanu na garantnom listu (u slučaju slanja u neovlašćeni servis, artikal gubi garanciju). Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. 


Da bi kupac ostvario pravo na reklamaciju potrebno je da:

 • reklamirani proizvod dostavi u ovlašćeni servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži,
 • podnese na uvid original garantnog lista i fiskalni račun,
 • dostavi opis neispravnosti,

Nakon toga, sve informacije o statusu artikla koji je na servisu, kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa.Ostali uslovi

 • AP Sporting zadržava pravo promene cena i količina.
 • Narudžbina kupca bez dobijene potvrde od AP Sport-a ne predstavlja završenu narudžbinu.
 • Pre svake isporuke prodavac je u obavezi da potvrdu narudžbenice izvrši telefonskim putem ili slanjem predračuna pravnom licu.
 • U slučaju bilo kakve promene, prodavac je u obavezi da o tome obavesti kupca.
 • Nakon telefonske ili e-mail saglasnosti od strane kupca i prodavca, narudžbenica se smatra potvrđenom i roba se prosleđuje.


Privatnost podataka

 • AP Sporting d.o.o. se obavezuje da će podatke koji su nam neophodni za formiranje Narudžbina (ime, prezime, adresa, e-mail, telefon...) i isporuku naručene robe, čuvati kao privatnost svojih kupaca
 • Prikupljaju se samo osnovni podaci o kupcima/korisnicima, zaista neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
 • Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Zaposleni u preduzeću AP Sporting d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 • Podaci o traženim i kupljenim artiklima, kao i o stranicama koje korisnici posećuju prikupljamo, analiziramo, obrađujemo i koristimo u cilju poboljšanja ponude, izgleda i načina korišćenja naših stranica, kako bismo korisnicima omogućili jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
 • AP Sporting d.o.o. se obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti ni u koje druge svrhe.

 

Fotografije 

 • Fotografije na Internet prodavnici su vlasništvo AP Sporting d.o.o. 
 • Logo-fotografije proizvodjača artikala predstavljaju  njihovo vlasništvo
 • Logo Google+ je vlasništvo Google, Inc.
 • Logo Facebook je vlasništvo Facebook, Inc. 
 • Logo Twitter je vlasništvo Twitter, Inc.
 • Logo Linkedin je vlasništvo Linkedin, Inc.
 • Logo YouTube je vlasništvo Google, Inc. 
 • Logo Google Adwords je vlasništvo Google, Inc. 
 • Zabranjeno je svako upotrebljavanje, kopiranje i pozajmljivanje fotografija sa Internet prodavnice

 

Korišćenje sadržaja

Nije dozvoljeno koristiti Internet prodavnicu u svrhe zabranjene Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu  (npr. na način koji bi mogao predstavljati krivično delo ili kršenje drugih važećih propisa ili ohrabriti ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili se takvim ponašanjem krše drugi važeći propisi.

Nije dozvoljeno distribuirati, modifikovati, kopirati, prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj sa Internet prodavnice, bez prethodnog pismenog odobrenja AP Sporting d.o.o. Beograd.

Nije dozvoljeno korišćenje Internet prodavnice za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala.

AP Sport d.o.o. će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanja navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojim se zahtevaju otkrivanje ili pomoć u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste.

Takođe, sve informacije o tome da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe Internet prodavnice od strane trećeg lica, biće automatski prosledjene nadležnim organima vlasti.

Zabranjeno je da korišćenje Internet prodavnice i sadržaja objavljenog na njoj u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbeđivanja bilo kakvih imovinskih prava. 


 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail adresu, telefon (+381 11) 34 71 610 ili pismenim putem na adresu: AP Sporting d.o.o. Bosanska bb, Mali Mokri Lug, Beograd 11000.

 
Učitavanje...